Anabilim Dalları

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Nöroloji Ana Bilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı