Akademik Personel

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Arş. Gör. Deniz İrem BULUT

 

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hatice DÖRTOK DEMİR

Arş. Gör. Ezgi AKAN

 

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Akın TEKCAN