Misyonumuz

Ülkemizin sağlık problemlerini bilen ve bunlara karşı yeterli bilgi ve beceriyle donanmış, araştırmacı yönü olan, kendini sürekli olarak yenileyen, gelişime açık, mesleki bilgi yanı sıra sosyal yönünde gelişmiş, tıbbi etik ve insan haklarına saygılı, tanı ve tedavide ülke ekonomisini göz önünde bulunduran, sağlık politikalarını takip edebilecek özelliğe sahip, kalite standartlarına dikkat eden ve uluslararası ilişkilere hazırlıklı hekimler yetiştirmek; sağlık alanında, mevcut bilgiye katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve bunların sonuçlarını insanlığın hizmetine sunmak; bölge halkına, diğer bütün insanların hak ettiği gibi, çağdaş tıp yöntemleri ile koruyucu ve tedavi edici hasta hizmetleri sunmak.

Vizyonumuz

Nicelik ve nitelik yönünden ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören akademik kadro; çağdaş teknoloji ile donatılmış araştırma merkezleri ve tıp eğitimi-sağlık hizmetleri alanında hizmet sunacak bütün birimlerin eksiksiz olduğu; bölge dışından ve yurt dışından da hastaların hizmet, başarılı öğrencilerin tıp eğitimi almak için tercih ettiği; mezun ettiği öğrencilerinin tercih edildiği lider bir tıp fakültesi olmak.