15-19 Şubat 2021 Tarihleri Arası Öğrencilerimize Uygulanan Öğrenci Anket Soruları ve Cevapları

23.09.2020-31.12.2020 Tarihleri Arası Uygulanan 2020 Yılı Dış Paydaş Anketi Sonuçları

23.09.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında Uygulanan Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçları