Fakülte Yönetimi

Yazı İşleri - Evrak Kayıt Birimi

Yazı İşleri - Tıpta Uzmanlık Eğitimi İşlemleri Birimi 

Muhasebe İşlemleri Birimi

Dekan Sekreterliği