Maaş Hazırlama İş Akış Süreci

Gelen - Giden Evrak İşlemleri İş Akış Süreci

Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Fatura Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Fakülte Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İş Akış Süreci

Doğrudan Temin Usulü ile Mal Alımı İş Akış Süreci

Disiplin Kurulu İşlemleri İş Akış Süreci

Arş. Gör ve Öğr. Gör. Görüv Süresi Uzatma İş Akış Süreci