1- TUS İle Fakültemize Yerleşen Adaylar İçin Başvuru Dilekçesi.

 2- Uzmanlık Eğitiminin İlk Yarısında ve Uzmanlık Eğitimi Boyunca Kullanılacak Evraklar.

Tez Yazım Kılavuzu ve Seminer Yazım Yönergesi

Tez Danışmanı Belirleme -Tez Öneri Formu ve Akademik Kurul Kararı Yazısı 

* Tıpta Uzmanlık - Yan Dal Uzmanlık Tez Öneri Formu 

Program Yöneticisi Kanaati Formu

* Tez Değerlendirme Tutanağı (3 er Aylık Dönemlerde)

Uzmanlık Tezi Kabul Formu 

* Tıpta Uzmanlık Rotasyon Başvuru Dilekçesi

Tıpta Uzmanlık - Yan Dal Uzmanlık Rotasyon Formu

  3- Uzmanlık Tez Sınavı Evrakları.

* Uzmanlık Tezi Değerlendirme ve Jüri Tutanağı

 4- Uzmanlık Bilim Sınavı Evrakları.

Tebligat Adresi Bilgi Formu

* Uzmanlık Tescil Kontrol Formu

Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Tutanağı Formu 

5- Uzmanlık Tescil Evrakları Listesi

Uzmanlık Tescil Evrakları Listesi